TV& VIDEO

hoạt động tiêm chủng

Tai biến tiêm chủng được bồi thường 100 triệu đồng

Tai biến tiêm chủng được bồi thường 100 triệu đồng

VTV.vn-Nếu người được tiêm chủng bị tai biến nặng để lại di chứng dẫn đến khuyết tật; người được tiêm chủng bị tử vong, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại.