TV& VIDEO

hoạt động tình nguyện

Mùa hè tình nguyện tràn ngập niềm vui

Mùa hè tình nguyện tràn ngập niềm vui

VTV.vn - Phần Tiêu điểm trên đây là những câu chuyện mà tất cả nhân vật trong đó đã tạo nên một mùa hè thật ý nghĩa - mùa hè tình nguyện!