học kỳ quân đội

Trải nghiệm học kỳ quân đội

Trải nghiệm học kỳ quân đội

VTV.vn - Con trẻ được rèn tính tự lập, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng sống, tham gia hoạt động tập thể là lý do mà chương trình "Học kỳ quân đội" ngày càng có sức hút.