TV& VIDEO

học phí đại học

New York (Mỹ) miễn học phí đại học công lập

New York (Mỹ) miễn học phí đại học công lập

VTV.vn - New York vừa trở thành bang đầu tiên của Mỹ miễn học phí đại học công lập cả hệ 2 năm và 4 năm đối với các sinh viên thuộc tầng lớp trung lưu.