TV& VIDEO

học sinh bậc THPT

90% số vụ tai nạn giao thông trẻ em liên quan đến học sinh THPT

90% số vụ tai nạn giao thông trẻ em liên quan đến học sinh THPT

VTV.vn - 90% tổng số vụ TNGT của trẻ em có liên quan đến học sinh khối THPT. Tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông của nhóm này có xu hướng gia tăng trong 2 năm gần đây.