TV& VIDEO

học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh ở các xã đặc biệt khó khăn

Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh ở các xã đặc biệt khó khăn

VTV.vn - Học sinh ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương cơ sở/tháng/học sinh.