TV& VIDEO

học sinh đánh nhau

Kỷ luật giáo viên và học sinh đánh nhau tại Hậu Giang

Kỷ luật giáo viên và học sinh đánh nhau tại Hậu Giang

VTV.vn - Trường THPT Tầm Vu, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã kỷ luật giáo viên và học sinh đánh nhau.