TV& VIDEO

học sinh Hà Nội

Hơn 2000 học sinh Hà Nội đồng diễn hưởng ứng ngày Thế giới rửa tay với xà phòng 2017

Hơn 2000 học sinh Hà Nội đồng diễn hưởng ứng ngày Thế giới rửa tay với xà phòng 2017

VTV.vn - Ngày 15/10 vừa qua, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Unilever Việt Nam đã phối hợp tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới rửa tay với xà phòng.