học sinh phổ thông

Tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh

Tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn chỉ đạo giảm các cuộc thi cấp quốc gia; chỉ chọn tổ chức một số cuộc thi cơ bản, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive