TV& VIDEO

học sinh THPT

Chi tiền tỷ để giảm thiểu tai nạn giao thông của học sinh THPT tại Hà Nội

Chi tiền tỷ để giảm thiểu tai nạn giao thông của học sinh THPT tại Hà Nội

VTV.vn - Ủy ban ATGT Quốc gia và VAMM đã có thư mời các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu giải pháp tham gia giao thông cho học sinh tại Hà Nội với kinh phí 1 tỷ/nghiên cứu