TV& VIDEO

học sinh vùng lũ

Bình Định: Hàng trăm học sinh phải đi đò tự phát đến trường

Bình Định: Hàng trăm học sinh phải đi đò tự phát đến trường

VTV.vn - Hơn 10 năm nay, hàng trăm học sinh thôn Hữu Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định ngày ngày phải đến trường trên những chuyến đò ngang tự phát vượt sông Kôn.