TV& VIDEO

học thêm

Các trường "chạy án" dạy thêm, học thêm trong hè?

Các trường "chạy án" dạy thêm, học thêm trong hè?

VTV.vn - Nhiều trường tổ chức học thêm từ tháng 7 đã phải "vội vàng" cho học sinh nghỉ hè đến hết tháng sau khi có văn bản chấn chỉnh việc thực hiện theo kế hoạch thời gian năm họ.