TV& VIDEO

Học viện Cảnh sát Nhân dân

Hỗ trợ hộ nghèo vùng chiến khu Định Hóa, Thái Nguyên

Hỗ trợ hộ nghèo vùng chiến khu Định Hóa, Thái Nguyên

VTV.vn - Tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an tổ chức hỗ trợ cho các hộ nghèo vùng chiến khu Định Hóa.