TV& VIDEO

Học viện Cảnh sát Nhân dân

Học viện Cảnh sát Nhân dân thông báo tuyển sinh hệ dân sự

Học viện Cảnh sát Nhân dân thông báo tuyển sinh hệ dân sự

VTV.vn - Học viện Cảnh sát Nhân dân đã có thông báo tuyển sinh Đại học chính quy ngành Luật và chuyên ngành Tư pháp Hình sự hệ dân sự với 150 chỉ tiêu.