TV& VIDEO

Học viện Ngoại giao

Tương lai của TPP sẽ được "định đoạt" ở Hội nghị cấp Bộ trưởng tại Hà Nội

Tương lai của TPP sẽ được "định đoạt" ở Hội nghị cấp Bộ trưởng tại Hà Nội

VTV.vn - Tương lai của TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương) sẽ ra sao? Câu hỏi này sẽ được giải đáp ở Hội nghị cấp Bộ trưởng tại Hà Nội vào tháng 5/2017.