TV& VIDEO

Hội chợ

Hội chợ Bazaar quảng bá ASEAN tại Mỹ

Hội chợ Bazaar quảng bá ASEAN tại Mỹ

VTV.vn - Hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập khối ASEAN, Hội chợ từ thiện ủng hộ cho các trẻ em khuyết tật, mồ côi trong các nước ASEAN đã được tổ chức tại Mỹ.