TV& VIDEO

Hội Cựu chiến binh

Lực lượng cựu chiến binh cả nước đã có những đóng góp lớn lao

Lực lượng cựu chiến binh cả nước đã có những đóng góp lớn lao

VTV.vn - Với tinh thần không khoan nhượng trước những cái sai, lực lượng cựu chiến binh đã, đang và sẽ luôn là chỗ dựa tin cậy vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.