TV& VIDEO

Hội đồng Lý luận Trung ương

Tham mưu với trung ương nhiều luận cứ khoa học về tổ chức

Tham mưu với trung ương nhiều luận cứ khoa học về tổ chức

VTV.vn - Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương đã được tổ chức sáng nay (8/3).