TV& VIDEO

Hội đồng Lý luận Trung ương

Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Nhật Bản

Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Nhật Bản

VTV.vn - Đoàn Đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm Trưởng đoàn đã thăm làm việc tại Nhật Bản.