TV& VIDEO

hội đồng nhân dân

“Chủ trương, chính sách của HĐND khi ban hành phải đúng và trúng”

“Chủ trương, chính sách của HĐND khi ban hành phải đúng và trúng”

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các chủ trương, chính sách của Hội đồng nhân dân khi ban hành phải đúng và trúng.