hội đồng nhân dân

Đa dạng hóa nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

Đa dạng hóa nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

VTV.vn - Giai đoạn 2016 - 2020, chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ có nhiều thay đổi đáng kể trong việc sửa đổi, bổ sung bộ tiêu chí và cách thức huy động vốn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive