TV& VIDEO

hội đồng thẩm định

“Không có chuyện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể thay đổi xoành xoạch”

“Không có chuyện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể thay đổi xoành xoạch”

VTV.vn - Đây là nhận định của PGS.TS Trần Kiều - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về các bản dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.