TV& VIDEO

Hội đồng Thẩm phán

Công bố Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán về án lệ

Công bố Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán về án lệ

VTV.vn - Chiều nay (29/10), tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối cao đã tổ chức họp báo, công bố Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.