TV& VIDEO

Hồi giáo Shiite

Liên minh chống IS nhóm họp

Liên minh chống IS nhóm họp

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng 7 nước thuộc liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu ngày 20/1 đã nhóm họp tại Paris, Pháp.