TV& VIDEO

Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam

Thành lập Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Mimasaka

Thành lập Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Mimasaka

VTV.vn - Lễ thành lập và Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Mimasaka vừa diễn ra tại thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama.