TV& VIDEO

Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Đà Nẵng: Nhiều công trình đạt giải Kiến trúc quốc gia

Đà Nẵng: Nhiều công trình đạt giải Kiến trúc quốc gia

VTV.vn - Với chủ đề “Kiến trúc vì mọi người”, năm nay thành phố Đà Nẵng đạt 8/30 giải Kiến trúc quốc gia và là địa phương đạt giải nhiều nhất.