hội nghề cá Việt Nam

Thông tin cá hồi nuôi có thể gây ung thư là không đúng

Thông tin cá hồi nuôi có thể gây ung thư là không đúng

VTV.vn - Hội Nghề cá Việt Nam khẳng định, thông tin cá hồi nuôi độc hại là không đúng.