TV& VIDEO

hội nghị biến đổi khí hậu

Phụ nữ - một phần quan trọng của giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu

Phụ nữ - một phần quan trọng của giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu

VTV.vn - Phụ nữ - nhân tố dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu - cần được học các kỹ năng và trao quyền ứng phó với các hệ lụy của biến đổi khí hậu.