Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN

Việt Nam đang tích cực triển khai Kế hoạch truyền thông quốc gia về Cộng đồng ASEAN

Việt Nam đang tích cực triển khai Kế hoạch truyền thông quốc gia về Cộng đồng ASEAN

VTV.vn - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ, Việt Nam đang tích cực triển khai Kế hoạch truyền thông quốc gia về Cộng đồng ASEAN giai đoạn 2017-2020.