TV& VIDEO

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao

Bế mạc G20 khẳng định vai trò cơ chế hợp tác đa phương

Bế mạc G20 khẳng định vai trò cơ chế hợp tác đa phương

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bonn, Đức, là một sự kiện quan trọng diễn ra trong tuần qua.