hội nghị cấp cao APEC

Đà Nẵng mua 2 xe xét nghiệm an toàn thực phẩm phục vụ APEC

Đà Nẵng mua 2 xe xét nghiệm an toàn thực phẩm phục vụ APEC

VTV.vn - Thành phố Đà Nẵng đầu tư 5 tỷ đồng mua sắm 2 xe xét nghiệm chuyên dụng an toàn thực phẩm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive