TV& VIDEO

Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản

Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản: Nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải

Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản: Nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải

VTV.vn -Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ hơn để đảm bảo an ninh an toàn hàng hải trong khu vực.