TV& VIDEO

Hội nghị Chính Hiệp

Trung Quốc bước vào đợt sinh hoạt chính trị lớn nhất năm 2016

Trung Quốc bước vào đợt sinh hoạt chính trị lớn nhất năm 2016

VTV.vn - Trung Quốc bắt đầu bước vào đợt sinh hoạt chính trị lớn nhất trong năm 2016 với các sự kiên như: Hội nghị Chính Hiệp, họp Quốc hội thường kỳ.