TV& VIDEO

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN chính thức khai mạc

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN chính thức khai mạc

VTV.vn - Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 22 đã khai mạc sáng 3/3 tại Chiang Mai, Thái Lan.