TV& VIDEO

Hội nghị hiệp thương

Hà Nội chọn 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV

Hà Nội chọn 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV

VTV.vn - Sau Hội nghị hiệp thương lần 3 ngày 15/4, Hà Nội đã thống nhất giới thiệu 38 ứng cử viên đại biểu QH và 179 ứng cử viên Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội.