TV& VIDEO

hội nghị thượng đỉnh G20

Quan hệ Nga - Mỹ trước những bất đồng khó thu hẹp

Quan hệ Nga - Mỹ trước những bất đồng khó thu hẹp

VTV.vn - Các biện pháp trả đũa ngoại giao lẫn nhau xuất phát từ những bất đồng khó thu hẹp trong quan hệ hai nước, hiện đang ở mức thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh.