TV& VIDEO

Hội nghị thượng đỉnh

Thay đổi địa điểm Hội nghị thượng đỉnh EU

Thay đổi địa điểm Hội nghị thượng đỉnh EU

VTV.vn - Hội nghị thượng đỉnh EU sẽ không diễn ra trong tòa nhà mới của Hội đồng châu Âu theo như kế hoạch.