TV& VIDEO

hội nghị toàn quốc

Giải pháp nào cho du lịch Việt Nam “cất cánh” bay xa?

Giải pháp nào cho du lịch Việt Nam “cất cánh” bay xa?

VTV.vn- Tại hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra những giải pháp cụ thể, toàn diện để tạo động lực cho du lịch Việt Nam “cất cánh” bay xa.