hội nghị trực tuyến

Ban Tuyên giáo Trung ương hội nghị trực tuyến về "chiến tranh mạng"

Ban Tuyên giáo Trung ương hội nghị trực tuyến về "chiến tranh mạng"

VTV.vn - Sáng 18/5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2018 với đầu cầu chính tại Hà Nội.