TV& VIDEO

Hội nghị Trung ương 4

Nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp chính trị

Nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp chính trị

VTV.vn - Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị.