TV& VIDEO

Hội người Việt Nam

Ra mắt BCH Chi hội người Việt Nam thành phố Teplice và vùng lân cận

Ra mắt BCH Chi hội người Việt Nam thành phố Teplice và vùng lân cận

VTV.vn - Chi hội người Việt Nam tại thành phố Teplice (CH Czech) và vùng lân cận vừa tổ chức ra mắt BCH Chi hội người Việt Nam khóa mới 2017-2021.