TV& VIDEO

Hội người Việt Nam

Đại hội đại biểu Hội người Việt Nam tại Gwangju Jeonam, Hàn Quốc

Đại hội đại biểu Hội người Việt Nam tại Gwangju Jeonam, Hàn Quốc

VTV.vn - Tại trụ sở công ty Vina K thành phố Gwang vừa diễn ra Đại hội đại biểu Hội người Việt Nam tại Gwangju Jeonam lần thứ tư.