TV& VIDEO

hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN

Việt Nam tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN

Việt Nam tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN

VTV.vn - Việt Nam đang tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp để sẵn sàng hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN.