TV& VIDEO

Hội Nông dân Việt Nam

Chủ động triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tại Cao Bằng

Chủ động triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tại Cao Bằng

VTV.vn - Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao sự sáng tạo của Cao Bằng trong việc chủ động triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi.