TV& VIDEO

Hội Nông dân Việt Nam

Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

VTV.vn - Đồng chí Phạm Minh Chính và đồng chí Trương Thị Mai đã dự Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.