TV& VIDEO

hội phụ nữ

Barley's Angels - Hội của những phụ nữ yêu thích nghệ thuật nấu bia

Barley's Angels - Hội của những phụ nữ yêu thích nghệ thuật nấu bia

VTV.vn - Với hơn 5.000 thành viên, Barley's Angels là một tổ chức quốc tế với các cuộc gặp hàng tháng ở khắp mọi nơi trên thế giới.