TV& VIDEO

hội phụ nữ

Nhanh chóng xóa "rau 2 luống, lợn 2 chuồng, một để ăn một để bán"

Nhanh chóng xóa "rau 2 luống, lợn 2 chuồng, một để ăn một để bán"

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần nhanh chóng nhân rộng các mô hình sản xuất thực phẩm sạch, an toàn tiến tới xoá bỏ tình trạng “rau hai luống, lợn hai chuồng”.