TV& VIDEO

hồi phục

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan phản bác cáo buộc tham nhũng trong trợ giá gạo

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan phản bác cáo buộc tham nhũng trong trợ giá gạo

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck đã có mặt tại trụ sở của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia để phản bác những cáo buộc liên quan tới chương trình trợ giá gạo của Chính phủ.