TV& VIDEO

hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc tế về "Hạnh phúc con người và phát triển bền vững"

Hội thảo quốc tế về "Hạnh phúc con người và phát triển bền vững"

VTV.vn - Với chủ đề "Hạnh phúc con người và phát triển bền vững", Hội thảo quốc tế về tâm lý học vừa khai mạc tại Hà Nội.