TV& VIDEO

hội thảo quốc tế

Hội thảo khu vực châu Á-Thái Bình Dương về thích ứng với già hóa dân số

Hội thảo khu vực châu Á-Thái Bình Dương về thích ứng với già hóa dân số

VTV.vn - Thích ứng với già hóa dân số là chủ đề của cuộc hội thảo quốc tế do Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC phối hợp với Việt Nam tổ chức.