TV& VIDEO

hội thảo quốc tế

"Ngày cà phê Việt Nam" lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Lâm Đồng

"Ngày cà phê Việt Nam" lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Lâm Đồng

VTV.vn - Trung tuần tháng 11 tới, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam sẽ tổ chức "Ngày cà phê Việt Nam lần thứ nhất" tại tỉnh Lâm Đồng.