TV& VIDEO

hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc

Hòa Bình đứng đầu Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc

Hòa Bình đứng đầu Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc

VTV.vn - Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, tối ngày 11/11, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực 1 lần thứ 9 đã khép lại với vị trí xếp thứ nhất thuộc về đoàn Hòa Bình