TV& VIDEO

Hollywood

Bê bối quấy rối tình dục của Harvey Weinstein gây chấn động Hollywood

Bê bối quấy rối tình dục của Harvey Weinstein gây chấn động Hollywood

VTV.vn - Trong 2 tuần qua, bê bối quấy rối tình dục của Harvey Weinstein đã gây chấn động Hollywood và giới điện ảnh thế giới.