TV& VIDEO

Hòn Khoai

Chuyến đi thấm đượm tình nghĩa quân dân

Chuyến đi thấm đượm tình nghĩa quân dân

Sau khi đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo tiền tiêu, đoàn công tác các tỉnh ĐBSCL đã trở về với những tình cảm được khắc ghi sâu đậm...