TV& VIDEO

Hồng Diễm

Cả một đời ân oán - Tập 10: Phong (Hồng Đăng) đến nhà họ Vũ sống, Dung (Hồng Diễm) lo sốt vó

Cả một đời ân oán - Tập 10: Phong (Hồng Đăng) đến nhà họ Vũ sống, Dung (Hồng Diễm) lo sốt vó

VTV.vn - Chưa hết khó xử vì đối diện với bà Mai mỗi ngày, Dung (Hồng Diễm) lại thêm lo sợ khi Phong (Hồng Đăng) chính thức chuyển đến sống tại nhà họ Vũ.