hồng ngoại

Tắm hơi hồng ngoại hay tắm hơi truyền thống có lợi hơn?

Tắm hơi hồng ngoại hay tắm hơi truyền thống có lợi hơn?

VTV.vn - Nhìn chung, phòng tắm hơi hồng ngoại đem lại hiệu quả như phóng tắm hơi truyền thống nhưng lại sản sinh ra ít nhiệt lượng hơn.