họp báo Chính phủ

Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ vấn đề cháy nổ

Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ vấn đề cháy nổ

VTV.vn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh vấn đề cháy nổ là vấn đề bức xúc trong xã hội và được Thủ tướng rất quan tâm.