TV& VIDEO

họp báo Chính phủ

Một vụ có hai vụ trưởng là do "yếu tố lịch sử để lại"

Một vụ có hai vụ trưởng là do "yếu tố lịch sử để lại"

VTV.vn - Việc Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 2 Vụ trưởng theo lãnh đạo bộ này là do yếu tố lịch sử để lại và phía bộ đang khẩn trương giải quyết.