TV& VIDEO

họp báo

Đà Nẵng chọn 2018 là "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư"

Đà Nẵng chọn 2018 là "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư"

VTV.vn - Chiều nay (1/12), Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức họp báo, thông báo kết quả Hội nghị Thành ủy lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020.